+48 508 432 032
Programy
szkoleniowe
Urzędy pracy

Europejska Szkoła Stylizacji współpracuje już z ponad 250 urzędami Pracy w całej Polsce!

 

Programy szkoleniowe dla bezrobotnych realizujemy już od 2007 roku.

 

– programy wszystkich szkoleń zawodowych i dodatkowych w Select są ściśle dostosowane do wymogów organizacyjnych i technicznych zaakceptowanych przez Urzędy Pracy oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w całej Polsce,

– programy szkoleniowe dla UP oraz OPS budowane są w oparciu o kursy i szkolenia standardowe i są jednakowe dla osób bezrobotnych oraz finansujących szkolenia ze środków własnych,

– programy szkoleń zawodowych mogą być łączone w taki sposób żebyście mieli Państwo szansę wykorzystać wszystkie przysługujące wam środki finansowe,

– wysokość środków finansowych przypadająca na jednego uczestnika zależna jest od regionu z którego pochodzi bezrobotny i zależy od wysokości stopnia bezrobocia na danym terenie,

– osoba zarejestrowana jako bezrobotna uzyskuje prawo do odbycia szkolenia po wcześniejszej weryfikacji przez pracownika działu szkoleń w macierzystym Urzędzie Pracy,

– każda osoba bezrobotna zainteresowana szkoleniem ma prawo do złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Pracy,

– osoba bezrobotna ma prawo wskazać placówkę szkoleniową w której zamierza odbyć szkolenie,

– wniosek dotyczący możliwości odbycia szkolenia jest rozpatrywany do 30 dni roboczych,

– w momencie uzyskania środków finansowych wszystkie formalności związane z rozpoczęciem szkolenia są załatwiane pomiędzy stroną finansującą i wskazaną placówką szkoleniową.

Zachęcamy do skorzystania ze wszystkich naszych szkoleń.